วัดขนาดพื้นที่และประเมินราคา

การวัดขนาดพื้นที่  ติดตั้ง ผ้าม่าน  
- - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วิธีการวัดขนาดพื้นที่ 

1. ให้วัดความกว้างก่อน โดยวัดที่ขอบประตู / หน้าต่าง ด้านนอกสุดของขอบวงกบ

   จากซ้ายไปขาวแล้ววัดความสูง จากบ่นลงล่าง โดยใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

การวัดพื้นที่นอกวงกบ

1. วัดความกว้างก่อนจึงวัดความสูง เพื่อกันผิดพลาด เวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง สูง)

        2. กรณีมีมุ้งลวดต้องเผื่อความสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร เวลาสาวเก็บจะได้ไม่ติดมุ้งลวด

        3. กรณีมีบานเกล็ด ต้องสั่งเหล็กฉากด้วย เวลาติดตั้งมู่ลี่จะได้ไม่เกยกับมือหมุนบานเกล็ด


การวัดพื้นที่ในวงกบ

1. วัดความกว้างก่อน จึงวัดความสูงเพื่อกันผิดพลาดเวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง สูง)

        2. การวัดในวงกบต้องเป็นในช่องกระจกเท่านั้นความกว้างต้องลด 1/2-1 เซนติเมตร

            ความสูงลด 1/2เซนติเมตร

        3. กรณีลูกค้าต้องการมิดชิดก็ลดความกว้าง 1/2 เซนติเมตร


การวัดพื้นที่บานเลื่อนบานสไลต์

          การวัดพื้นที่ลักษณะนี้วัดได้แบบ A และ B

          1. แบบ A แบ่งเป็น 2 ชุด กลางอลูมิเนียมบานเลื่อน

            - ความกว้างซ้าย-ขวาไม่มีอะไรกั้นไม่ต้องลดขนาดลง

            - ถ้าสองข้างซ้าย-ขวา มีเสาหรือฝาผนังห้องกั้นอยู่ ต้องลดขนาดลงอีก 1 เซนติเมตร

              อีกชุดลด 1/2 เซนติเมตร (2ชุด  ลด1.50เซนติเมตร)

        2. แบบ B แบ่งเป็น 3 ชุด ซ้าย 1 ชุด ขวา 1 ชุด และ ตรงกลาง 1 ชุด  แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าว่า

            ชอบแบบไหนราคาจะต่างกัน

            - การวัดชุด ซ้าย  วัดจากขอบวงกบซ้ายไปทางขวามือถึงกึ่งกลางอลูมิเนียมตัวตั้ง 

              ชุดขวาก็วัดจากขวามากึ่งกลางแนวตั้ง

            - การวัดชุด กลาง จากกึงกลางตัวตั้งถึงกึ่งกลางตัวตั้งขวา

            - กรณีมีเสาหรือฝาผนังกั้นด้านซ้าย และขวาความกว้างขุดกลางลด 1 เซนติเมตร ชุดซ้าย และ ขวา 

              ลดชุดละ 1.2 เซนติเมตร ถ้าไม่มีอะไรกั้นทั้งสองข้างก็ไม่ต้องลดความกว้าง

              * ความสูงเพิ่ม 4 เซนติเมตร เพราะ จะเจาะอลูมิเนียมไม่ได้ตัวสกรูจะหลุดไปขวางรางบานเลื่อน


ม่านปรับแสง (แบบแนวตั้ง)
              ความกว้าง = วัดจากว้ายไปขวา ของขอบวงกบ ประตู / หน้าต่าง 
              ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 10-15 เซนติเมตร
              ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร 
              ด้านล่าง 20 เซนติเมตร

การวัดมู่ลี่ (แนวนอน)
               ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวาของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง ด้านนอกสุด 
               แล้วบวกเผื่อข้างละ 5 เซนติเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า
               ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร 
               ด้านล่าง 20 เซนติเมตร 

การวัดม่านจีบ / ม่านตาไก่ / ม่านคอกระเช้า (ใช้สูตรเดียวกัน) 
               ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง 
               ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 10-15 เซนติเมตร
               ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร 
               ด้านล่าง 20 เซนติเมตร หรือ แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลง
               เท่าไหร่ก็ได้

การวัดม่านม้วน
               ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง 
               ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 5-10 เซนติเมตร
               ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร 
               ด้านล่าง 20 เซนติเมตร แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลงเท่าไหร่ก็ได้

การวัดม่านพับ
                ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง 
                ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 5-10 เซนติเมตร
                ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 – 30 เซนติเมตร 
                ด้านล่าง 20 เซนติเมตร แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลงเท่าไหร่ก็ได้
                ม่านพับ = โดยปกติแล้ว หลังจากพับเก็บจะมีความสูงลงมาจากรางม่านประมาณ 30-40
                เซนติเมตร ถ้าติดตั้งแล้วดูสวยงามพื้นที่ว่างด้านบนของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง จะต้องมี
                ประมาณ 50-60 เซนติเมตร 

การวัดฉากกั้นห้อง
                 ความกว้าง = วัดให้พอดีกับความต้องการ วัดจากผนังห้องด้านซ้าย 
                 ไปจบกับผนังห้องด้านขวา
                 ความสูง = วัดให้พอดีกับความสูง วัดจากเพดาน ลงมาจนถึงพื้นแล้วค่อยหักความสูงออก
                 โดยประมาณ 1-2 เซนติเมตร ควรวัดความสูง(ด้านซ้าย ด้านขวาและตรงกลางด้วย) 
                 ถ้าความสูงไม่เท่ากัน ให้เอาค่าน้อยสุดเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันฉากครูดกับพื้น

การวัดวอลเปเปอร์
                  ความกว้าง = วัดจากผนังด้านซ้ายไปยังผนังห้องที่เราจะติดตั้งทั้งหมด
                  ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง

                                เมื่อวัดได้ขนาดพื้นที่แล้วก็ติดต่อเราได้เลย เพื่อประเมินราคาขั้นต้น 
                  ทางเราจะรีบแจ้งราคาให้ทราบ ถ้าราคาเป้นที่ถูกใจของลุกค้าทาง พีเอ็ม จะมีผนักงานเอา 
                  ตัวอย่างผ้ารูปแบบม่านไปให้เลือกแล้วก็รอติดตั้งได้เลย
Visitors: 41,758